İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

5. Sanayi Devriminin şifresi: Su ve Gıda

İnsanoğlu yerleşik hayata geçtiği ilk zamanlarda tarım ve hayvancılık ile uğraşarak hayatını idame etti. Sonrasında buluşlar sayesinde gelişmeye başladı ve peşi sıra gerçekleşen sanayi devrimleri ile gelişim çarpan etkisiyle devam etti. Her bir devrimde, sadece iş dünyasında değil; hayatın birçok alanında, domino etkisiyle, reformlar gerçekleşti.

Dünyanın gelişimini hızlandıran sanayi devrimlerine kısaca bakıp ne gibi gelişmeler sağladılar konusunu irdeleyelim.

İlk Endüstri Devrimi

Endüstri devrimi 250 yıl kadar önce İngiltere ‘de başladı. Zanaatkârların tekelindeki üretim sektörü, önce su değirmenleri ardından buhar makinelerinin geliştirilmesiyle fabrikalara devroldu. İnsan gücünü kat be kat aşan yetenekleriyle makineler hem üretim hızını hem de standardizasyonu sağladı. Peki, o günden bugüne, endüstri alanında yaşanan gelişmelerin sınıflandırılması nasıldır? Sanayi tarihçileri 1760-1830 yılları arasındaki bu erken dönem sanayileşmeye 1. Endüstri Devrimi adını vermektedirler.

2. Endüstri Devrimi

Endüstri devriminin ikinci dönemi 1830-1945 yılları arasına denk gelir. Dönem kendi içinde kömür çağı ve petrol çağı olarak ikiye ayrılır. İlk aşamada tren, ulaşımın hızını arttırarak mal ve insan nakliyesini ucuz, konforlu ve süratli hale getirdi. Değiştirilebilir parçalar, sanayi standartlarının temellerini attı. Ucuz çelik üretim yöntemleri ve çimento inşaat teknolojilerini değiştirdi. 2. Endüstri Devrimi ‘nin bu ilk dönemi, buhar makinelerinin çağı olarak adlandırılabilir. Dönemin enerji kaynağı kömürdür.

2. Endüstri Devrimi’nin ikinci dönemi ise 1875-1945 yılları arasındadır. Elektrik üretimi ve içten patlamalı motorlardaki gelişmeler, dönemin merkezinde yer alır. Kömür, yerini başka bir enerji kaynağı olan petrole bırakır. 20. yüzyılın ilk yarısındaki iki dünya savaşı ve bunların yarattığı zorlu rekabet ortamı, gelişmenin hızını on yıllarca ileriye taşımıştır.

3. Endüstri Devrimi

Üçüncü ve hala içinde olduğumuz dönem 1945 ten bugüne kadar olan zaman aralığındadır. Bu dönemde makinelere karmaşık işler yaptırılabilmesini sağlayan akıllı mantık devreleri, endüstriye yeni olanaklar sağlamıştır. Eskiden makinelerin yapamayacağı düşünülen işleri yapabilen, koordine olmuş programlanabilir robotlar, endüstriyel üretimi, geçen 70 yılda dört kattan fazla arttırmıştır. Malzeme bilimi 3. Endüstri Devrimi’nin önemli bir ayağıdır. Polimerler ve ardından nano teknolojik materyaller o güne kadar görülmeyen uygulamaların önünü açmıştır. “Soğuk Savaş” ve “Uzay Yarışı” dönemin itici gücü oldu. Dönemin en büyük ilerlemeleri, nükleer teknolojiler, uzay araçları ve bilgisayarlardır.

Endüstri 4.0

Bugün başka bir devrimin eşiğindeyiz. Endüstri 4,0. Kısaca veri teknolojilerindeki gelişmeler, maddelerin interneti kavramını doğurdu. Ekonomiye yeni bir bakış açısı getiren bu anlayışa göre nesneler arasındaki bağlantıları kontrol etmek önümüzdeki endüstriyel gelişmenin bel kemiğini oluşturacaktır. Ortak bilgi havuzları, sektör-üniversite-devlet laboratuvarları konsorsiyumları gibi büyük projeler bu amaçla kurulmuştur ve kurulmaktadır. Teknik bilginin etkili ve hızlı iletimi, günden güne gelişen otomasyon sistemleriyle birleşerek, sektörün koordinasyonu sağlayacak verimli bir yapı oluşturmak önümüzdeki devrimin hedefidir. Bugüne kadar insan aklının alamayacağı karmaşıklıkta olduğu düşünülen serbest piyasa bilişim teknolojilerindeki son gelişmelerle daha verimli hale getirilmek istenmektedir.

Dünyanın gelişimi hızla devam ederken, insanoğlu doğaya saygılı davranmadı ve nihayetinde kaynaklar hızla azaldı. Buna karşın nüfus olması gerekenin üzerine çıktı. Hal böyle olunca gelişim, bazı sorunlarla karşılaştı.

Dünya artık eskisi kadar rahat değil. Çünkü ortaya çıkan sorunların domino etkisiyle yarattığı başka sorunlar ortaya çıktı. Bu sorunlar da başka sorunları tetikledi ve sorunlar döngüsüne dönüştü. Mesela iklim değişikliği, göç gibi kavramlar sonu olmayan döngüye girmiş sorunlardır. Artık bu sorunlar dünyanın sonuna kadar var ve insanoğlu bunlarla uğraşmak zorunda. Haliyle gelişim de eskisi kadar rahat yapılamayacak. Çünkü temel ihtiyaçların kıtlığı baş gösterecek. Örneğin su, gıda ihtiyacı gibi. Bu sebeple dünyada Endüstri 4.0 yani 4. Sanayi devriminden sonraki gelişim hızı diğer devrimlerden sonraki gelişin hızıyla aynı olmayacak; daha yavaşlayacak. Dünya gelişimi bir kenara bırakıp temel sorunların yarattığı krizlerle uğraşmak zorunda kalacaktır. Kıtlık çağına girilecek bir nevi.

Bu öngörülerle şunu rahatça söyleyebiliriz ki, endüstri 4.0, devrimlerin zirvesi olmuştur. Endüstri 4.0 ’dan sonra gelişim eğrisi aşağı yönlü olacaktır.

Birinci sanayi devriminden 4. Sanayi devrimine gelişim yukarı yönlü oldu. Endüstri 4.0 (4. Sanayi devrimi) ile gelişim aşağı yönlü olacaktır. Kaynakların kıtlığının azalmasına karşın nüfustaki artış temel ihtiyaçların kıtlığa girmesine neden olacaktır. Su ve gıda konusunda dünyada ciddi sorunlar çıkacak. Bu sebeple de bir sonraki sanayi devrimi temel ihtiyaçların üretimi konusunda olacağı söylenebilir. Tarımla başlayan dünya, tarımla son bulacak diyebiliriz.

Sıfır noktasından başlayan insanlık sıfır noktasına dönecek. Temel ihtiyaç sorunlarını şimdiden ön görüp çalışma başlatan ülkeler, şimdiden, geleceğin süper güçlü ülkelerden olmaya adaydır.

Kaynak:

* proente.com

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir