İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dengeli Kalkınma ve Ülke Bileşik Gücü

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini; devletin, sivil toplumun ve özel sektörün bir araya gelerek ürettiği katma değeri belirler. Bu durum eski çağda geçerli değilse bile yeni çağın olmazsa olmaz kuralı olacaktır. Bir ülkenin gelişmesi sadece devletin görevi değildir. Devletten başlayıp vatandaşa kadar indirgenecek bir sorumluluk silsilesi vardır.

Devlet ürettiği hizmetler dolayısıyla sadece vatandaşlar için değil, özel sektör ve sivil toplum için de hizmet üretmek zorundadır. Üretilen bu hizmetler sonucu özel sektör ve sivil toplum da hizmet üretmeye ve katma değer yaratmaya başlar. Devletin, özel sektörün ve sivil toplumun yolunu açma gibi bir misyonu vardır. Buna karşılık özel sektör ve sivil toplum da yarattığı katma değerle ülkenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmelidir. Bu üç paydaş uyum içinde hareket etmelidir. Ülkenin bileşik gücünü bu üç paydaş oluşturur.

Ülke Bileşik Gücü: Devlet + Sivil Toplum + Özel Sektör

Bu üç paydaşın tümleşik başarı birliği içinde farklı görevleri ve fonksiyonları vardır. Her birinin kendi misyonunda hareket etmesi başarıyı getirecektir. Fakat taraflar henüz kendini, bileşik içindeki fonksiyonunu ve misyonunu bilmiyorsa, sürece, tanımlamalardan başlanmalıdır. Paydaşların kendini, fonksiyonunu ve misyonunu bilme düzeyi, ülkenin gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılıdır.

Bir ülkenin gelişmesi için her bir vatandaşın sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu hissettirmek sorumlu birey algısı oluşturmak görevi de devletindir. Devlet bu bileşikte temel sorumluluğu almıştır. Ülkenin kalkınmasındaki ana rol gereği, hedefin belirlenmesi, fonksiyonların dağıtımı, koordinesi ve denetimi devlete aittir.  Diğer iki paydaş ise yüklenilen misyonu gereğince elinden gelenin en iyisini yapmakla yükümlüdür.

Paydaşların görevleri itibariyle fonksiyonları aşağıdaki gibidir:

Devlet, sivil toplum ve özel sektörler iç içe geçmiş sorumluluk ve fonksiyon yüklenmiştir. Ülkenin gelişmişliği özellikle ekonomi alanında ana yüklenicisi özel sektördür. Teşkilatlanma, birlik olma, topyekûn hareket etme, taraflar arasında katalizör olma ve baskı unsuru olma görevi de sivil toplumundur.

2023 hedefleri, ülkenin bileşik gücü ve dengeli kalkınmaya güzel bir örnektir. Devletin belirlediği 2023 hedefleri için sivil toplum ve özel sektör yeterince sorumluluk almadı ve hedeflere ulaşılamadı. Burada görevlerin ve fonksiyonların tanımı, dağıtımı, koordinasyonu ve denetlemelerdeki eksikliklerinden de bahsedebiliriz. Tüm bu eksiklikler ve yanlışlıklar sonucunda 2023 hedeflerine ulaşılamadı.

Bir ülke sadece devletin yürüttüğü politikalar sonucu kalkınmaz. Dengeli bir kalkınma isteniyorsa tüm paydaşların görevini eksiksiz şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Aksi durumda kalkınma olsa bile dengesizlik söz konusu olur. Kalkınmayı tüm kesiminin hissedeceği ve faydalanacağı şekilde yapmazsanız, toplumda uçurumlar olur ki bu da toplumda rahatsızlık oluşturur ve nihayetinde toplumda parçalanmalar yaratır. Burada odaklanması gereken konu dengeli kalkınmadır. Dengeli kalkınmanın yolu da ülkenin bileşik gücünü harekete geçirmektir. Aksi durumda başarısızlıklar ve geri kalmışlık söz konusu olur.  

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir