İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kamu Yönetimi Değil Devlet Yönetimi

Devlet yönetimi genellikle kamu yönetimi olarak anılan ve günlük hayatta da bu sık olarak bu şekilde kullanılan bir kavramdır. Halbuki kamu yönetimi, tam olarak devletin tüm birim, erk ve organlarını kapsayan bir kavram değildir. Yeni çağda esasın bütününün devlet yönetimi olduğu gerçeği bulunmaktadır. Bu sebeple devlet ile alakalı tüm yönetim süreçleri devlet yönetimi olarak nitelendirilmelidir. Elbette her organizasyonda olduğu gibi devlet yönetiminde de bölümleme bulunmaktadır. Fakat bu bölümleme merkez taşra ayırımı olarak yatay değil, dikey pozisyonda hiyerarşik sıralama olarak yapılmaktır.

Devlet yönetimi, yanda yer alan üçgendeki üç kademe kamu yönetimini kapsayan teşkilatın bütününe denir. Birinci kademe kamu yönetimi devletin stratejik kararlarının alındığı ve yol haritasının çizildiği yönetim kademesidir. Birinci kademe kamu yönetiminde yürütme erki, erke bağlı kurulum ve kuruluşlar yer almaktadır. Seçilmişler ve atanmışlar bulunmaktadır. Atanmışlar üst düzey bürokratlar ve teknokratlardan oluşmaktadır.

İkinci kademe kamu yönetiminde ise üst ve orta düzey yöneticilerin olduğu yönetim kademesidir. Bu kademe, Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlar, bağlı kurum ve kuruluşlarındaki üst ve orta düzeyli yöneticilerinden oluşmaktadır. Atanmışlardan oluşur. Bürokrat ve teknokratlardan oluşur.

Üçüncü kademe kamu yönetimi ise ilk iki kademede yer almayan devlete bağlı kurumlardaki çalışanlardan oluşmaktadır. Bu kesimde yönetici bulunmamaktadır. Beyaz ve mavi yakalıların tamamı bu kademededir.

Devlet yönetimini kamu yönetiminin yerine ikame etmek gerekiyor. Çünkü kamu yönetimi yukarıdaki üçgende sadece ikinci ve üçüncü kademeyi temsil etmektedir. Halbuki devlet yönetimi tüm kademeleri kapsamaktadır. Bu sebeple kamu yönetimini devlet yönetimine evrilmesi gerekiyor. Yeni çağda bütünleşik yönetim ilkesi gereğince tüm kademeleri kapsayan devlet yönetimi geçerli olacaktır. Kamu yönetimi ilgi bağı genelde bürokrasi kesimini kapsayan alan için söylenmektedir. Halbuki devlet yönetimi sadece bürokratların çalıştığı alanlardan daha fazlasıdır. Bu sebeple de devlet yönetimi, devlet yönetimi alanında çalışanlara da devlet görevlisi olarak tanımlanmalıdır.

Yeni çağın gerekliliklerinden biri de daha merkezi ulusal devletlerin varlığı olacaktır. Bu bağlamda kavramları daha geniş ölçekli tek bir konu ve/veya alan için kullanmak gerekmektedir. Devlet hizmetleri, devlet yönetimi içinde en alttan en üste kadar bulunan herkesin yürüttüğü işin bütünü olarak düşünülmelidir. Devlet bütünü içinde bürokrasi diye bir alanı ayırırsanız bütünsel hizmeti bölmüş olursunuz. Bu da bütünlük içinde ötekileştirmeye neden olacak ve bütünü bozacaktır. Bütünlüğü sağlamak ve merkezileşen ulusal devleti vurgusunu hissettirmek için devlet yönetimi kavramı kullanılmalıdır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir