İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ülke Gücü Karar Diyagramı

Bir devlette yönetim sistemi yeniden kurulacaksa ya da sıfırdan kurulacaksa öncesinde devletin karar vermesi gereken bir konu vardır. Devlet ile toplumun yapısını belirlenmesi gerekmektedir. Verilecek karara göre devletin politikalar üretmesi gerekiyor. Bunu yapabilmesi, faydaları, zararları görebilmesi için “Ülke gücü karar diyagramı” oluşturulmuştur.

Yanda görülen diyagram üzerinde dört bölümden oluşan devlete ve topluma ait güç unsurları vardır. Devletin yönetim sistemini kurmadan önce ilgili diyagramda belirleyeceği strateji doğrultusuna uygun bölümü seçmelidir.

Her bir bölüm iki farklı paydaşın olduğu bir alternatiftir. Bir ülkenin paydaşlarını ilki ana gruba indirgemek gerekirse devlet ve toplum olarak gruplandırabiliriz. Bu iki grubun gücü ve birbirleriyle ilişkisinin kümülatifi ülkenin gücünü verecektir. Bu sebeple de ilgili diyagramda karar vermek gerekir. Bu karar doğrultusunda oluşturulacak strateji doğrultusunda da yönetim sistemi geliştirilmelidir. Yönetim sisteminin temel statiklerini oluşturacak kararlardan biri de bu diyagramın konusudur.

Bu diyagramı ve içinde yer alanları çok iyi bilmek gerekir. Yönetim mühendisliği ve uzmanlığı bu noktada çok önemli olmakla birlikte esas önemli olanın devlet yönetiminde yer alan karar vericilerdir.

Diyagram iki paydaş açısından dört seçenekten oluşmaktadır. Esasında paydaşların güçlü ya da zayıf olması üzerine konumlanmıştır. Bu konumlama her iki paydaşın birbiriyle ilişkilendirilmesini ve gruplandırılmasını içermektedir. İlk bakışta her iki paydaşın da güçlü olması seçilmesi gerektiği gibi bir durum olsa da içine girilince strateji gereği farklı grubun seçilmesi de doğal bir durum olduğu görülecektir. Her zaman idealde güçlü olunması istenendir. Fakat bazen güçlü olmak için zayıfı seçmek gerekir. Organizasyonun yapısı ve büyüklüğüne bakılmaksızın yönetim sisteminde de bu durum geçerlidir. İllaki organizasyonun tüm paydaşlarının güçlü olması beklenmez ve idealize edilmez.

Diyagram iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm mevcut durumun tespitinin yapıldığı diyagram ve olması gerekenin karar verildiği diyagram. Seçilen iki diyagram arasındaki farka göre devlet yönetim sistemi stratejisi belirlenmelidir. Diyagram bu yönüyle devlet yönetim sistemi stratejisinin temel taşıdır.

İki bölümden oluşan diyagramın A Bölümü mevcut durumun ortaya konduğu bölümdür. Bu bölümde devletin ve toplumun mevcut durumlarının gerçek şekilde ortaya konması gerekir. Doğru bir yönetim sisteminin başarılı olması isteniyorsa mevcut durumun da doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Eğer bu tespitte dürüst olunmazsa; belirlenecek strateji ve yol haritasıyla alınacak aksiyonların faydası olmaz. Hal böyle olunca da çalışmaların hepsi boşa gider.

Bir yönetim sistemini oluşturmadan önce mevcut durumu ve gidilmesi hedeflenen nokta belirlenmezse; oluşturulacak sistem hedefi olmayan bir sistem olur. Hedefi olmayan bir devlet yönetim sisteminin de başarılı olma şansı sıfırdır. Örnek olarak Türkiye’nin 2071 yılı hedefi belirlendi. İçinde bulunulan durum tespit edilip 2071 hedefine ulaşmak için stratejiler belirlenip yönetim sistemi ona göre yazılmazsa oluşturulacak devlet yönetim sisteminin bir amacı olmaz. Amacı olmayan sistemde yer alan kural, ilke, açıklama, tanımlar ve diğerleri bir hedef doğrultusunda oluşturulmayacağı için anlamını yitirir. Devlet yönetim sistemini anlamlı kılan sisteme amaç ve hedef yüklemektir.

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgârın yardım etmeyeceği gibi; içinde hedef barındırmayan yönetim sistemine yapılacak hiçbir çalışmanın faydası olmaz.

Strateji belirleme yapılacak iş şey mevcut noktanın detaylı tespitinin yapılmasıdır. Sonra olunması istenen noktanın belirlenmesi ve sonrasında da oraya nasıl ulaşılabileceğinin stratejisinin belirlenerek yönetim sisteminin bu strateji odağıyla oluşturulması gerekir. Başarılı bir yönetim sistemi oluşturmanın yolu budur. Bu çalışmanın yapılmaması demek, yönetim sisteminin hedefsiz yani ruhu olmayan bir sistemi oluşturulması demektir. Bir devletin yönetim sisteminin hedeflerinin olması, ülkedeki tüm paydaşların o hedefler doğrultusunda çalışması anlamına gelecektir. Aynı hedef doğrultusunda tek istikamette hareket eden tüm paydaşların olduğu bir ülkenin başarısızlık şansı yoktur.

Diyagramın başarısında olmazsa olmaz şartlar nedir?

Diyagramın başarılı olması için olmazsa olmaz iki şart bulunmaktadır. Diyagramın konusu yönetim olduğu için çalışmanın yönetim uzmanları tarafından yapılması olmazsa olmazıdır. Eğer ki siyaseten ya da farklı nedenlerden dolayı yönetim uzmanları dışında birileri tarafından yapılıyorsa, çalışma amacına ulaşmaz. Diyagramın başarılı olması için yapılacak çalışmalarda dürüst, net, açık ve şeffaf olunması gerekiyor. Kısacası tarafsız bir çalışma içinde olunması gerekiyor. Bunun içinde çalışmayı yapacak yönetim uzmanlarının liyakatli olması olmazsa olmazdır. Üst yönetime ya da paydaşlara hoş görünmek ya da farklı nedenlerden dolayı olan sorunları ya da negatif durumların tespiti yapılmaz ise çalışma anlamını kaybeder. Bu sebepten dolayı her bir kelime doğruyu, gerçeği yansıtmalıdır.

Sonuç olarak Ülke Gücü Karar Diyagramı, bir devlet yönetim sisteminin temelidir. Sistem, bunun üzerine kurulmalıdır. Aksi durumda hedefsiz, amaçsız bir sistem olur ki bu da başarı şansını minimuma indirir. Başarı gelse bile tamamen tesadüf eseridir. Fakat şansa da olsa başarı şansı yoktur.

Bir devlet yönetim sistemi kurulurken bu diyagramı baz alır. Bu çalışmada çıkarılacak sonuçlar yönetim sisteminin temeli ve statik ilkeleri olacaktır. Bu çalışmanın ülkeden ülkeye farklılık göstereceği açıktır. İşte bu sebeple her bir yönetim sisteminin tıpkı parmak izi gibi ülkeye özgüdür. Ülke Gücü Karar Diyagramı, iddianın ispatı niteliğindedir. 

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir