İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yalın Bürokrasi (Bürokrasi 4.0)

Her devlet, yönetsel anlamda faaliyetlerini sürdürebilmek için bürokratik yapıyı barındıran bir örgütlenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu bakımdan devletlerin kendi işlerini sürdürebilecekleri yönetim şekli bürokrasi adı altında oluşmaktadır. Gladden (1964; akt. Gökçe, Şahin ve Örselli, 2002) Bu yapı ülkemizde çok karmaşık süreçlerin bütünü olarak da adlandırılabilir. Teknolojinin gelişmesiyle hayatımız daha kolay hale gelmeye başlarken bürokrasinin hala karmaşık, ağır ve hantal olması kamuda büyük çaplı bir dönüşümü akla getiriyor. Ancak bu şekilde başarılı olabilir kamu. Kamusal dönüşüm ofisi adı altında kurulacak bir çalışma organizasyon yapısı gerektiğini düşünüyorum. Her bir kamu kurumunun organizasyon şemasında ikinci sırasında kamusal dönüşüm koordinatörü ile merkezdeki çalışmalar her bir kuruma sirayet edecek şekilde bir yapılanma içerisinde olmalıdır.

Bakanlıklar ve taşra teşkilatlarında yer alacak koordinatör her bir organizasyonda ikinci sırada yer almalıdır. Böylece her bir kurumun önceliğinin dönüşüm olduğu hiyerarşik olarak da ortaya konmuş olacaktır. Kamusal dönüşüm ofisi sadece tek başına çalışması, kamusal süreçlerin dijitale dönüşümünü sağlar ama esas amaca hizmet etmez. Çünkü ihtiyacımız olan şey kamudaki süreçleri dijitale dönüştürmek değil. Bilakis süreçleri yani bürokrasinin hantal yapısını sadeleştirerek daha hızlı verilmesini sağlamak. Yalın bürokrasi olarak adlandırabileceğimiz bir sürece ihtiyaç var. Bunun için kamusal dönüşüm ofisini iki ayrı bölümden oluşması gerektiğini söyleyebiliriz. Kurumsal gelişim başkanlığı tüm kamu kurum ve kuruluşların yönetimsel gelişimlerini sağlayarak yalın hale getirmelidir. Yalın hale gelen ve hantal yapısından kurtulacak kamusal hizmetler tüm paydaşlar adına daha yararlı hale gelirken, çalışmanın en büyük katma değeri kamu yararı oluşmasıdır.

Gereksiz süreçler, gereksiz kırtasiye, gereksiz prosedürler… Hepsini daha yalın hale getirilmesi gerekiyor. 21. Yüzyıl Türkiye’sine de yakışan budur. Teknolojinin süreçlere adaptasyonun kısa sürede sağlanacağını düşünüyorum. Alt yapısı güçlü, yalın olmasına karşı sağlam bir yönetimsel süreçlerden oluşan kurumsal yönetim modelinin dünyada örnek olabilecek eşsiz bir sisteme evrilmesini sağlayabiliriz. Hatta dönüşüm ekibinin dünyada ilk olacağı varsayımı ile sistem kurulduktan sonra diğer devletlere bu konuda hizmet ihracatı yapabiliriz.

Yönetim bilimlerinde yalının değer kazandığı günümüzde kamusal hizmetlerde de yalınlaşmak dünyada farklı alanlarda üst sıralarda olan ülkemizin bu konuda da en üst basamakta yer almasını sağlayacaktır.  Bu konuda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin varlığı bir fırsat. Ama her geçen gün bu konuda adım atılmaması nedeniyle fırsatı teper hale geliyoruz.

Başarıya ulaşmada en önemli ilke, alınacak kararların siyasetten bağımsız, alanında uzman ve yetkin kişilerden oluşan bir kadronun oluşturulmasına bağlıdır. Liyakatle yapılacak çalışmalar mutlaka başarı getirecektir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir