İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yönetsel Denetimde Etkin Bir Araç: Fark Analizi

Yönetimin en önemli bileşenlerinden birisi denetimdir. Denetimin olması gerek stratejik gerek operasyonel gerekse de taktiksel hedeflere uygun bir şekilde gidilip gidilmediğinin kontrolüdür.

Kamu sektöründe denetim türleri ve çeşitleri ile birçok farklı başlıkta zengin bir şekilde yapılmaktadır. Denetim müessesini daha iyi hale getirmek ve yönetimsel başarıyı maksimize etmek için çağın gerekliliğine uygun denetim başlıkları eklenmelidir. Bu başlıklardan en ivedi olanı yönetsel denetimdir. Yönetsel denetim, bir organizasyonun stratejik, taktik ve operasyonel olarak yönetim performansını denetleyen bir araçtır. Bu araç sayesinde devletin en üst kademesinden en alt kademesine kadar performansın ortaya konmasını sağlar. Bunu yaparken de birtakım araçlar kullanılmaktadır. Bu araçların en etkililerinden birisi fark analizidir. Fark analizi olması gerekenle mevcut durumu ölçmek ve karşılaştırmak için harika bir araçtır.

Fark analizi (gap analysis) belli dönemlerde gerçek performans ile beklenen performansı karşılaştırma analizidir. Eğer kamu elindeki kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmazsa potansiyelinin altında iş yaparsa; vatandaşın refah seviyesi düşer. Ayrıca dünya konjonktüründe de diğer ülkelere göre ekonomik, siyasal, askeri, kültürel ve diğer alanlarda geri kalır.

Yönetsel denetim, geçmiş yıllarda çok önemli görülmemekte birlikte, gelecek için çok önemli bir araç olacaktır. Çünkü artan dünya nüfusu, yeni çağın başlamasıyla değişen kurallar, iklim değişiklikleri gibi yeni bir dönem başladı. Bu dönemde devletlerin yönetimi geçmişe göre çok daha zor olacak. Bu zorluklarla mücadele etmenin en etkin yolu yönetimi sürekliliği olacak şekilde denetime tabii tutmak olacaktır. Hata affedilmeyecek bir döneme girdik. Hatalı, yanlış yönetimin sonuçlarını artık sadece o ülke değil, tüm dünya çekecek. Bu sebeple devletlerin yönetimi çok iyi bir şekilde icra edilmesi beklenmektedir.

Fark analizi, esas itibariyle aşağıdaki grafik ile açıklamak yerinde olacaktır.

Yönetimin herhangi bir kademesinde (üst, orta veya alt) bir veya birden fazla konularda, olması gerekenin ortaya konması ve mevcut durumun karşılaştırılmasıyla ortaya farklar çıkacaktır. İşte fark analizi, bu farklara odaklanarak olması gerekendeki eksikleri ortaya koyan bir araçtır. Bu yönüyle denetim, cezalandırma aracı değil gelişimde pozitif kaldıraç görevinde olacaktır. Ceza odaklı denetim sistemlerinde fark analizi yararlı sonuç veremeyeceği aşikardır.

Fark analizi potansiyel durumu, yani olması gerekeni, ortaya koyarken de bunu sorgulayan bir araçtır. Yani sadece olanı olması gerekene uyumlandırma değil; olması gerekeni sorgulayarak da sistemi yukarı taşıyan bir modeldir.

Fark analizinin diğer bir özelliği, kamu çalışanı, bilgi-belge inceleme, mülakat, dış paydaş geri bildirimi gibi farklı kanallardaki denetimi ile 360 derece denetim özelliği göstermesidir. Böylece farklı çevrelerden elde edilen bilgilerin birbirine uyumu ve çelişmemesi ile hem denetimin sağlaması yapılır hem de farklı çevrelerin görüşleri analiz edilir.

Sonuç olarak, yeni bir çağın başlamasıyla devlet yönetiminde de yeni bir dönem başladı. Dünyada kartlar yeniden dağıtıldı. Yeni dönem kuralına göre devlet yönetimi sistemi ve organizasyonu uyumlu hale getirilmelidir. Yeni çağda devletlerin yönetimi çok daha çetin olacaktır. Bu çetin şartlara uymak için çok az zaman kaldı.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir